Безплатна регистрация

Relevance/Relevancy (Свързаност/Връзка)

 

Субективна мярка за това, доколко е задоволителна информацията, която дадения документ предлага според нуждите на потребителя.

Публикувано на 12.04.2012