Безплатна регистрация

SERP

 

Съкращение на Search Engine Result Page. Страница с резултати на една търсеща машина.

Публикувано на 12.04.2012