Безплатна регистрация
  • Условия за ползване

Прочетете внимателно следните условия за ползване. Те регулират отношенията между ползвателите на сайта, наричани по-долу „Потребител” и собственика на сайта УЕБСАЙТ БГ ЕООД, наричан по-долу „Website.bg”.  Чрез попълването на регистрационната форма на този сайт и натискането на бутона „Регистрирай ме” или чрез превеждане на сума за определена услуга по сметка на Website.bg или дистрибутори на Website.bg, Потребителят декларира,  че има навършени 18 години, прочел е изцяло и е съгласен с посочените по-долу условия за ползване, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

1. Описание на Услугата

1.1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Website.bg , където Потребителят има право да публикува и споделя в интернет информация във вид на текст, видео и изображения. Услугата, която предоставя Website.bg е SaaS(Software as a service/Софтуер като услуга) Услугата се ползва във вида, в който е предоставена.

1.2. Предоставяне на достъп до контролен панел за публикуване и обработване на информация в електронен вид – текстове, изображения;

1.3. Предоставяне на възможност за използване на електронна поща на Потребителите закупили собствен домейн през Website.bg или пренасочили dns записите на вече закупен домейн към сървърите на Website.bg ;

1.4. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Потребителя ценови пакет. Конкретните планове и техните параметри могат да се видят на http://website.bg/public/prices

1.5. Предоставяне на техническа помощ и  съдействие на потребителя при предоставянето и ползването на услугата;

1.6. Предоставяне на избор от предварително изработени изображения за заглавната част на потребителските сайтове;

1.7. Услугата е тясно свързана със софтуера на платформата на Website.bg и не може да бъде преместена на друг хостинг;

1.8. Предоставяне на възможност на Потребителя за закупуване на допълнителни елементи към вече избрания основен ценови пакет. За допълнителните елементи закупени чрез Дистрибуторите на Website.bg е възможно да има други условия за цена и качество на предоставяната услуга. Website.bg не носи отговорност в това отношение за конкретните договорки между Дистрибутора и Потребителя.

2. Регистрация

Потребителят може веднага да започне да ползва услугите предлагани от Website.bg като попълни формата за регистрация. При регистрацията се избира предпочитания абонаментен план  (вж. 1.4.), срок на ползване на услугата, потребителско име и парола. Потребителят сам носи отговорност за запазването на тази парола от трети лица. В регистрационната форма Потребителят надлежно попълва и контактна информация – име, имейл и телефон, като дава изрично съгласие да получава служебни съобщения, свързани с предоставяната услуга на посоченият при регистрирането имейл.

3. Пробен период

Услугите на Website.bg могат да бъдат ползвани за пробен период от 15 дни. През това време Потребителят не заплаща абсолютно нищо. Услугите се ползат във вида такива, каквито са описани и предлагани към момента на ползването им. След изтичане на пробния период, при условие че Потребителят не е преминал към платено участие, пробният му акаунт се закрива и информацията въведена в него се изтрива от системата на Website.bg, като по този начин правоотношенията между страните по повод на предоставянето на услугата се прекратяват. Ако Потребителят копира информацията и я възпроизведе на друг сървър, различен от сървъра на Website.bg, той дължи пълната сума за съответния ценови план за еднократно плащане, посочена в тарифите на Website.bg.

4. Цена на услугата

4.1. Потребителят заплаща авансово ползваните от него услуги съгласно избраният от него ценови пакет и срок. Конкретните ценови условия са на адрес: http://website.bg/public/prices.  Website.bg си запазва правото да променя ценовите условия и параметрите на предлаганите услуги без предизвестие. Потребителите, които вече имат активирана платена услуга се уведомяват 30 дни предварително при промяна на ценовите условия. За предплатена услуга ценовите условия не могат да се променят от Website.bg.

4.2. Ако сайтът изработен през платформата на Website.bg се заплаща еднократно или на няколко вноски предварително, Потребителят дължи годишна такса за хостинг считано от датата на първото плащане. Хостинг услугата е неразривна част от платформата на Website.bg съгласно условията описани в т. 1.7. Цените за хостинг услугата при еднократно плащане са посочени тук: https://website.bg/public/prices

4.3. Ако Потребителят има договор с оторизиран Дистрибутор на Website.bg, между него и Дистрибутора може да има друго договаряне за цената на Услугата. Относно техническите параметри на услугата и цената на хостинг услугата при еднократно плащане, условията остават същите независимо през кой Дистрибутор е склучен договор с конкретния Потребител.

4.4. Потребителят има право да получи обратно сумата по платения от него ценови пакет до 15 дни от датата на плащане определен съгласно 4.1. Това важи само за новорегистрираните потребители.

4.5. Не се възстановяват суми по услуги, които са поръчани като допълнителни елементи.  

4.6. Не се възстановяват суми, платени от Потребителят, ако той не е предоставил навреме необходимите материали и информация за изработката на своя сайт. В тези случаи, след изтичането на три месеца от първоначалното плащане, работата по сайта на Потребителя се прекратява и договорните отношения на базата на тези Условия за ползване, се прекратяват.

5. Футър

Потребителят се съгласява във долната част на сайта, наричана футър да бъде поставен активен линк към сайта Website.bg със заглавие "Powered by Website.bg".

6. Домейни

Website.bg работи в партньорство със Суперхостинг.БГ по отношение на запазването на домейни. Поради тази причина общите условия за регистрация и управление на домейни на Website.bg съвпадат с тези на Суперхостинг.БГ - http://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-domain.php.

7. Задължения на потребителя

Всеки потребител носи отговорност за съдържанието, публикувано на неговия сайт създаден чрез софтуерната платформа на Website.bg.  Website.bg не може и не е задължен да контролира съдържанието, публикувано чрез услугата, не може и не е задължен да гарантира достоверността или качеството на подобно съдържание Не носи отговорност за това съдържание и за това дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

Потребителят е длъжен и е съгласен:

7.1. Да не използва услугата за цели забранени от българското законодателство;

7.2. Да не публикува материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически и други подобни в разрез с добрите нрави. Да не публикува материали  в  нарушение на авторското право на трета страна;

7.3. Да не уврежда по какъвто и да било начин или прави опит за увреждане на услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата;

7.4. Да не възпрепятства и да не прави опити да възпрепятства ползването на услугата от други потребители;  

7.5. Да пази в тайна всяка кореспендонция между него и Website.bg в писмен и електронен вид и по никакъв начин да не я споделя пред трета страна или в публичното интернет пространство;

7.7. Да не използва услугата за изпращане на нежелани търговски или други съобщения до трети лица – „Спам”. Да следи за програми и вируси на негови устройства, откъдето използва пощенски кутии свързани с услугата и които може да използват мейл сървърите към услугата за изпращене на Спам или други съобщения със злонамерен софтуер.

7.8 При плащането на вноски, ако Потребителят копира информацията и я възпроизведе на друг сървър, различен от сървъра на Website.bg, той дължи пълната сума за съответния ценови план за еднократно плащане, посочена в тарифите на Website.bg.

Потребителят дължи обезщетение и носи отговорност  пред  Website.bg и неговите търговски партньори за всяко оплакване или искане, направено от трета страна и предизвикано от действията на потребителя, извършени в нарушение на тези правила за ползване или нарушение на авторско или друго право от потребителя. Потребителят носи и отговорност към трети лица за всяко свое действие или бездействие, с което нарушава параметрите на услугата на други Потребители ползващи същата услуга.

Website.bg има право по своя преценка да прекрати предоставянето и  поддържането на услугата, в случай че действията на потребителя противоречат на тези правила за ползване.

8. Задължения на Website.bg

8.1. Website.bg предоставя услугата във вида каквато е описана и предложена на Потребителя към момента на предоставянето й. Website.bg не носи отговорност за неправилното разбиране или тълкуване на параметрите на предлаганата услуга от страна на Потребителя.

8.2. Съгласно закона за личните данни  Website.bg е длъжен  да предприеме мерки за защита на личните данни предоставени от Потребителя съгласно закона за личните данни. в На това основание Website.bg има правото да изисква от Потребителя проверка и сверяване на истинността на въведените от него лични данни.

8.3. Website.bg осигурява техническа подръжка на системата и възможност за отговор на зададените от Потребителя въпроси всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа. Въпросите се изпращат на имейл office@website.bg. Писмата се обработват в срок до два работни дни.

8.4. Website.bg не носи отговорност за технически прекъсвания на услугата поради форсмажорни обстоятелства, профилактика на системата, по вина на трета страна или разпореждане на компетентни държавни органи.

8.5. Website.bg не носи отговорност за каквито и да се имуществени и неимуществени щети причинени от Потребителя на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и др при ползването на услугата.

8.6. Website.bg не носи отговорност за забава на изпълнение на договора или за неизпълнение на договора при неоказване на съдействие от негова страна или обща забава с предоставяне на информация и материали за сайта с повече от 15 работни дни.

8.7. Website.bg пази бекъп на информацията от сайтовете на платените потребители до 60 дни. Бекъпи на информацията за получени и изпратени писма се пази до 30 дни.

8.8. Website.bg не носи отговорност за загуба на информация от сайта на Потребителя, дължаща се действия на служители на Потребителя, или поради ненавременно подновяване на акаунта на Потребителя.

9. Изменение и допълнение на общите условия

9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Website.bg.

9.2. Website.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя веднага след неговото публикуване на сайта.

9.3. Website.bg публикува тези общи условия на адрес http://website.bg/public/page/id/terms, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

10. Прекратяване

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

10.1. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период и ценови пакет.

10.2. С изтичане на хостинг периода, за който е платена Услугата

10.3. С двумесечно уведомление отправено от Website.bg към Потребителя.

10.4. С двумесечно уведомление отправено от Потребителя към Website.bg.

10.5. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора .

10.6. По взаимно съгласие на страните писмено  в това число и по електронен път.

10.7. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

10.8. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

10.9. При невъзможност за функциониране на софтуер или сървърите, от които се ползва Услугата.

Website.bg  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват от съответния потребител в нарушение на настоящите общи условия или законодателството в Република България. Потребителят сам носи отговорност и поема всички разходи по прехвърлянето на съдържанието на сайта си, изграден на платформата на Website.bg, на друга платформа или в друг сайт. 

11. Други условия

11.1. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Website.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

11.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

11.3. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между  Website.bg и Потребителя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

11.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

11.5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.09.2010 г.

 

Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация