Безплатна регистрация
Banned page (Забранена страница)
Cache (Кеш)
Click through
Search Engine (Търсачка/Търсеща машина)
Crawler (Spider/Паяк)
Algorithm (Алгоритъм)
Boolean search (Булево търсене)
Server (Сървър)
Client (Клиент)
Domain (Домейн)
Directory (Директория)
Dynamic content (Динамично съдържание)
Index (Индекс)
Indexing (Индексиране)
Keyword search (Търсене по ключови думи)
Keyphrase Search (Търсене на ключова фраза)
Search String (Стринг за търсене)
Meta Search Engine
Backlinks (Обратни линкове)
Link Popularity (Популярност на линка)
Outbound links (Външни линкове)
Log-файл
Registration (Регистрация)
Manual Submission (Ръчна регистрация)
Re-submission (Повторна регистрация)
Query (Заявка)
Referrer
Relevance/Relevancy (Свързаност/Връзка)
Relevancy Algorithm (Алгоритъм за свързаност)
Robot (Робот/Бот)
Search Term (Термин за търсене)
SERP
Stop Word (Стоп дума)
Traffic (Трафик)
Unique Visitor (Уникален посетител)
URL или Universal Resource Locator
Web standards (Уеб Стандарти)
Plug-in (Плъгин)
Webinar
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация