Безплатна регистрация

Публикации

10 съвета за PPC реклама

Един от ключовите елементи за успеха на реклама с платени препратки е правилният подбор на рекламния текст. Ето няколко насочващи съвета, за да се справите по-добре при съставяне на текстове.

 

1. Пишете конкретни реклами за конкретни ключови думи.

Статистиката показва, че посетителите е по-вероятно да направят покупка, регистрация или друг тип действие, когато видят в рекламата същите думи, които са въвели и при търсенето. Например, ако се търси по ключова дума "кухни по поръчка", е по-вероятно да бъдат кликнати препратките, където се среща търсената ключова дума.

 


2. Приспособете своя рекламен текст към различните нужди на купувачите.

Както всички знаем, купувачите се мотивират от различни фактори. Опитайте различен подход при писане на рекламен текст за отделните групи клиенти, за да видите къде ще имате най-голям успех. За тези, които се интересуват от цената, опитайте реклами с цени в тях. Забележка: за да направите сравнение, опитайте и с реклами, в които не са написани цени. За купувачи, които търсят сигурност, опитайте с реклами, в които пише, че им предлагате 24-часова поддръжка, или с официален сайт, ако е възможно във Вашия случай. За купувачите, които се мотивират от оферти, опитайте да включите конкретна оферта в своя текст. Пробвайте и с различни варианти, които са ограничени във времето (освен останалите оферти) – така ще окуражите купувачите за покупка по-бързо, отколкото ако не им е представена конкретна оферта.

 

3. Рекламното каре трябва да бъде подходящо за аудиторията Ви.

Използвайте подходящия за вашите клиенти тон. Например, ако продавате детски играчки, текстът може да бъде в по-лек и игрив стил, отколкото ако се опитвате да продавате нещо на директори и управители. Разгледайте долните примери:

 

4. Съобразете се с етапа,  до който е стигнал потенциалният купувач.

При много продукти и услуги има няколко етапа на купуването. В началото на цикъла на пазаруване потребителят търси обща информация и описание на продукта, докато в края на цикъла се интересува как се правят рекламации или начина за разплащане. За да бъде ефективен вашият текст, изберете думи, които са подходящи за етапа, при който се търси съответната ключова дума.

 

5. Анализирайте резултатите от платените препратки.

В играта на PPC рекламата коефициентът на кликване - CTR (Click Through Rates) и процентът конверсии от посещения в продажби са ключови (ако целите да реализирате продажба).  С по-висок процент CTR рекламодателите основно получават по-ниски цени за PPC и това има видимо по-значителен ефект върху ROI (Return of Investment – възвращаемост на инвестицията).

Ще разгледаме два примера, които се отнасят за компания, продаваща обувки. Забележка: информацията в двата примера е идентична, с изключение на стойностите за CPC, CTR и ROI. Рекламата А има по-нисък процент CTR, което води до по-висока цена за клик (CPC) и по-нисък ROI. Рекламата Б е победител с по-висок процент CTR, което води до по-ниска цена CPC и до висока стойност на възвращаемост (ROI). Рекламата Б има с 50% повече конверсии от рекламата А.

 

Реклама A
Кликове: 1000
CTR: 1.5
CPC: 0.75$
Обща цена за реклама: 750$
Преобразуване посещения - покупки: 5%
Брой продадени чифта обувки: 50
Цена за реклама на единица покупка: 15$

 

Реклама Б
Кликове: 1000
CTR: 3.5
CPC: 0.50$
Обща цена за рекламата: 500$
Преобрауване на посещения - покупки: 5%
Брой продадени чифта обувки: 50
Цена за реклама на единица покупка: 10$


6. Убедете се, че информацията за PPC е статистически значима.

Що се отнася до CTR и ROI, понякога рекламодателите могат да получат непълна информация. Например понякога рекламите показват висок CTR и нисък процент конверсии, или нисък CTR и висок процент конверсии (като цяло желателно е да имате висок CTR и висок процент конверсии). Неубедителната информация показва, че периодът на статистиката е непълен и бихме препоръчали да продължите, докато резултатите станат достоверни.

 

7. Ключовите думи да са включени и в целевата страница, към която води рекламата.

Когато Вашият рекламен текст и целевата страницата са свързани, стойностите на конверсията са по-високи.

 

8. Продължавайте да тествате Вашия рекламен текст.

Не е излишно още едно напомняне за това, колко е важно да се правят тестове. Хубаво е да използвате тестове от типа А/Б, за да добиете представа за усещането, което създава тонът на дадена реклама и цялостното пазарно позициониране. Като цяло, тествайте поне 3 реклами едновременно за дадена рекламна група. Ако смятате, че сте направили достатъчно А/Б тестове, задълбочете се в многомерните тестове. Можете да тествате 3, 5 или 7 рекламни елементи. Можете да пробвате със следните елементи:

1. Заглавието на рекламата

2. Различни оферти

3. Различни уникални предложения

4. Синоними на думата "купете". Никога не спирайте да тествате PPC и съдържанието на всяка реклама.

 

9. Отделете време да съставите страхотно послание. Добрата реклама не се пише просто така.

Нужно е постоянство за създаването й, така че отделете нужното за това време. Опитайте следните стъпки:

1. Определете разликите между Вас и Вашите конкуренти. С други думи, опишете Вашите уникални предложения в рекламата си.

2. Приложете брейнсторминг към различни сегменти, продукти, услуги и т.н. Опитайте се да ги създавате кратки и ясни, тъй като мястото, с което разполагате при платените препратки в търсачките, е ограничено. Целта е да  съставите списък с максимален брой елементи на рекламата.

3. Опитайте различни комбинации с тези елементи.

4. Съставете реклами с различен тон спрямо клиента.

 

10.  Мислете извън традиционните рамки.

Не пишете скучни реклами, целта е да създадете по-примамливи текстове за клиента.

Публикувано на 18.04.2012
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация