Безплатна регистрация

Публикации

Проектиране на навигационната система на сайта – първа част

Информационната среда на интернет се базира върху технологията на хипертекста, в чиято основа лежи концепцията за свързване на документи с помощта на връзки или линкове. Именно линковете обединяват интернет в едно единно пространство, давайки на потребителите възможност свободно да се предвижват, без да се замислят за структурата и пространствената разпределеност на тази извънредно сложна система.

 

Правилното използване на хиперлинковете е един от най-важните фактори за повишаване ползваемостта на сайта. Известният специалист по ползваемост Джейкъб Нилсън твърди, че навигацията на сайта трябва във всеки един момент да предоставя на посетителя отговорите на три въпроса:

1. Къде се намирам?
2. Къде вече съм бил?
3. Къде мога да отида?


Анализът на пътищата за попадане на посетителите в сайта показва, че основният източник на трафик са търсачките. Затова е важно посетителят не само да се прехвърли от търсачката в някоя от вътрешните страници в сайта, но и веднага да може да се ориентира в кой подраздел, в коя рубрика и в коя точно страница се намира.

При проектирането на страниците трябва да се взима под внимание ситуацията, когато посетителят от търсачката попада направо на някоя от вътрешните страници в сайта. Затова на всяка една страница на сайта трябва да присъстват следващите елементи:

* лого на компанията, което е в същото време линк към началната страница, а също така кратко описание на сферата на дейност;
* централна навигация, която отразява основните информационни блокове в сайта (раздели и подраздели);
* търсачка за намиране на информация в сайта.

Класификация на елементите в навигацията


Всички средства на навигацията се делят по отношение на сайта на вътрешни и външни. Външните средства се реализират с помощта на бутоните на браузъра, които управляват преходите в сайта.

Вътрешната навигация може да се раздели на основна и спомагателна. Централният елемент на навигацията е панел или меню с вътрешни линкове.

Основната навигация обикновено е представена със структурни линкове, които водят към различните раздели в сайта. Към спомагателната навигация се отнасят линковете от типа "по-горно ниво", "начална страница" и т.н.

Желателно е структурните линкове да се отличават от спомагателните, но на голяма част от сайтовете те изглеждат по един и същ начин. Затова понякога не е съвсем ясно дали линкът води към цял раздел или към една единствена страница.

Качествената спомагателна навигация трябва да включва връзки, водещи към предишния раздел, към страницата със съдържанието на раздела и към главната страница на сайта. Удобно е тя да се представя под формата на изминат път, например:

HomeShop.by » Битова техника » Сокоизстисквачки


Такава навигация трябва задължително да присъства на сайтове с многостепенна структура. Всички елементи , без последния, трябва да бъдат линкове към съответните страници.

Навигационната система трябва ясно да посочва на потребителя къде може да се отиде от текущата страница и каква информация може там да се получи.

Некоректно е да се използват линкове с текст "Напред" и т.н. Особено неуместен е линкът "Назад" на страница, на която потребителят е попаднал направо от търсачката, тъй като тя може да се интерпретира като връщане към прозореца с резултатите на търсенето. Най-добре е да се използват информативни връзки от типа: "Следваща глава: Основи на визуалното проектиране".

Вижте: Проектиране на навигационната система на сайта – втора част

Публикувано на 14.01.2011
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация