Безплатна регистрация

Публикации

Основни принципи за създаването на хармонична композиция в дизайна

Отделните дизайнерски елементи в композицията на даден уебсайт не трябва да се разглеждат сами по себе си. Те се намират в определено взаимодействие един с друг и са подчинени на една обща идея. И за да може всяка композиция да изглежда хармонично и естествено, да не се разпада на съставните си части, според съветите на Fuelyourcreativity.com, е най-добре да се следват базовите принципи на дизайна.

 

Обаче възниква въпросът, може ли човек да се научи на принципите на дизайна? Изглежда, че конкретни упражнения за научаване на тези принципи, няма. Всичките тези навици вече са заложени в нашето възприятие, тъй като всеки един от нас интуитивно усеща хармонична ли е дадена композиция, или не.

Всичките изброени по-долу принципи е желателно да се взимат под внимание и да се спазват при построяването на композицията. Трябва да се изгради способността те да се разпознават в работите на другите и изхождайки от тези принципи да може да се опишат собствените проекти. Има и още един интересен момент – да се говори за тези принципи е най-лесно, когато те са нарушени, тъй като, ако те са идеално спазени, всичко изглежда хармонично и като че ли няма какво да се коментира.1. Баланс


Балансът е равновесие между взаимодействащите или противоположните сили в композицията. В такава композиция не възниква усещането, че някоя от частите й доминира над всичко останало. Балансът може да се постигне с помощта на правилното разполагане на обекти, правилен подбор на размерите и цветовете на обектите. Балансът може да е симетричен (горното изображение),  асиметричен (долното изображение), радиален (обектите са разположени в кръг около една централна точка).

Хармония на композицията в дизайна

Хармония на композицията в дизайна


2. Контраст


Контрастът е взаимодействие на противоположни елементи в композицията, такива като например цвят, размер, текстура и т.н. Примери за контраст могат да бъдат: голям и малък, дебел и тънък, черен и бял и др.

Хармония на композицията в дизайна

Хармония на композицията в дизайна


3. Значимост и подчиненост


Този принцип предполага отделянето на така наречения център на интерес, върху който се предполага да се съсредоточи вниманието на зрителя. Обектите трябва да са подредени йерархично според значимостта и подчинеността. Ако всички обекти имат еднаква значимост, тогава вниманието на потребителя се разсейва.

Хармония на композицията в дизайна


4. Насочване на вниманието


Същността тук е управление погледа на зрителя при предвижването му по сайта, за да се привлече вниманието му към най-значимите елементи.

Хармония на композицията в дизайна


5. Пропорции


Пропорцията е отношението на отделната част към целия обект, а също така съотношението между отделните части. В дадения пример е показано „златното сечение“.

Хармония на композицията в дизайна


6. Мащаб

Мащабът е реалният видим размер на обекта, разглеждан по отношение на другите предмети, хора и обкръжаваща среда.

Хармония на композицията в дизайна


7. Повторение и ритъм


Тук се предполага повторението на елементите в дизайна, за да се постигне определена цел, например, за да се зададе направление на погледа или за непрекъснатост на вниманието.

Хармония на композицията в дизайна


8. Единство в разнообразието


Тук се предполага съчетаването на разнородни елементи в една цялостна структура, подчинена на единна концепция.

Хармония на композицията в дизайна

Публикувано на 17.01.2011
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация