Безплатна регистрация

Отворени бяха офертите за туристически портал на България

На 17 септември 2010 г. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма бяха отворени ценовите оферти на фирмите, участващи в процедурата за изготвяне на туристически портал на България, предаде eTimes.bg.

 

В процедурата участваха 14 кандидати - Обединение „Нови Технологии в Туризма", Консорциум „ЕНА", Консорциум „За Виртуална България", „Бианор Сървисис" ЕООД , Консорциум „Ита Груп Ла Фит", Обединение „Туризъм Плюс", „Айсиджен Корпорейшън" ООД, „Контракс" ЕАД , „Сирма Солюшънс" АД , Обединение „БГ Туризъм", Консорциум „С.А. Консултинг" ДЗЗД, Консорциум „Мусала Софт – Вирус Креатив", ДЗЗД „България Травъл 2010" и  Консорциум „Фадата – Юръп".

Комисията е установила за две от компаниите несъответствие с критериите за допустимост. Други пет не са изпълнили изисквания на техническото задание. Седемте фирми и обединения, чиито ценови предложения бяха отворени публично, са: Консорциум „Ита Груп Ла Фит", „Айсиджен Корпорейшън" ООД, „Контракс" ЕАД, Обединение „БГ Туризъм", „С.А. Консултинг" ДЗЗД, ДЗЗД „България Травъл 2010" и Консорциум „Фадата – Юръп". Техните оферти са в ценови диапазон от 990 хил. лева до 1 560 765 лв. за изработване на туристически портал на България. Комисията продължава своята работа.

Проектът "Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България" е на стойност 6,41 млн. лв., като 1,9 млн. лв. от тази сума са предвидени за доразвиването на официалния туристически портал на България. Финансирането е по линия на Оперативната програма "Регионално развитие".

Публикувано на 01.06.2011
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация