Безплатна регистрация

Dynamic content (Динамично съдържание)

 

Това е съдържание, което се променя автоматично чрез използването на бази данни, от които се взима информацията. Обикновено такъв вид страници са с разширение .asp, .cfm, .cgi or .shtml, но е възможно и да са със стандартно разширение като .htm or .html.

Публикувано на 12.04.2012
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация