Безплатна регистрация

Comment tag (маркер за коментар)

 

Този HTML таг се използва за вмъкване на коментари вътре в кода на една страница. Някои търсачки четат този таг, който може да съдържа ключови думи и описание. Служи и за скриване на Javascript код за барузърите, които не го поддържат или са несъвместими с него.

Публикувано на 12.04.2012
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация