Безплатна регистрация

Конверсия (онлайн реализация)

 

В уеб маркетинга, конверсия (или онлайн реализация) се осъществява, когато (не)случаен посетител на сайта Ви извърши желаното полезно действие (преглед на 2 страници, абонамент, запитване, покупка и т.н.).   Ако един посетител не предприеме конкретно действие, маркетинговите Ви усилия и бюджет по привличането на потенциални клиенти са били напразни.

 

Колкото повече от посетителите на сайта извършват желаното от вас действие, толкова по-голяма е конверсията Ви. Тя се измерва в проценти и формулата е следната:

% Конверсия = (брой извършени желани действия / брой посетители) * 100

Публикувано на 12.04.2012
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация