Безплатна регистрация

Оптимизиране на кампаниите в Google adwords

Лесно управление на кампаниите в Google adwords. Определяне на подходящи ключови думи и проследяване на конверсиите. Казуси от практиката.

 

Обща продължителност:

3 учебни часа теоретическа подготовка

2 учебни часа практически упражнения

 

Необходими пособия: преносим компютър за всеки участник

Темите следват програмата на Google AdWords за сертифициране на специалисти.

 

 1. Базови принципи и методи на рекламата в AdWords:
  • Управление на профила;
  • Управление на кампаниите и рекламните групи;
  • Насочване по ключови думи;
  • Насочване по език и местоположение;
  • Рекламни формати;
  • Бюджети и офериране;
  • Измерване и оптимизиране.

 

 1. Разширени възможности за реклама в мрежата за търсене на Google:
 • Рекламни формати в мрежата за търсене;
 • Качеството на рекламите и сайтовете;
 • Инструменти на AdWords;
 • Наблюдение и отчитане на ефективността;
 • Оптимизиране на ефективността;
 • Ефективност, рентабилност и растеж.

 

 1. Разширени възможности за реклама в дисплейната мрежа на Google:
 • Показване на реклами в дисплейната мрежа на Google;
 • Дисплейни реклами в YouTube;
 • Дисплейни реклами за мобилни устройства.

 

Практически упражнения:

 

 1. Създаване на пробна рекламна кампания в мрежата за търсене на Google

 

 1. Създаване на пробна рекламна кампания в дисплейната мрежа на Google

 Публикувано на 08.04.2020

 
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация