Безплатна регистрация

Цялостно планиране на представянето на една фирма в интернет

Какво е важно за привличане на нови клиенти в интернет. Структура и съдържание на сайта, практически казуси, ще се разглеждат сайтовете на присъстващите на обучението. Как да определим подходяща форма за реклама в зависимост от конкретния тип бизнес? Как да преценим възвращаемостта на инвестицията в интернет реклама?

 

Обща продължителност:

2 учебни часа теоретическа подготовка

3 учебни часа практически упражнения

 

Необходими пособия: преносим компютър за всеки участник

 

Разглеждат се до 5 сайта на хора, които присъстват на семинара. Във всеки от часовете има преплитане на теоретична част с конкретни примери от практиката.

 

 1. Правилна основа - бизнес модел, структура и съдържание на сайта:
 • Избиране на точния модел на представяне на дадена фирма в интернет, според вида на бизнеса й;
 • Структура и съдържание - защо посетителите напускат бързо сайта;
 • Проучване на конкурентни сайтове;
 • Примери от практиката.

 

 1. Поставяне на цели при маркетинговите кампании:
 • Как да поставяме правилните цели, водещи до по-големи приходи от сайта;
 • Ключови индикатори за изпълнението;
 • Какво да правим, когато нещата не се развиват според плана ни;
 • Примери от практиката.

 

 1. Оценка на досегашните кампании на два примерни сайта:
 • Къде грешим;
 • Как се събира обратна връзка;
 • Какво да променим.

 

Практически упражнения:

 

 1. Продажби - създаване на процес - първа част

 

 1. Продажби - създаване на процес - втора част

 

Водещ обучението - Иво Кръстев

 Публикувано на 24.04.2014

 
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация